Mehmet NİYAZOĞLU

1963 yılına gelindiğinde karayolu taşımacılığının bütün inceliklerini öğrenmişti. İçinde var olan müteşebbislik ruhunun da etkisiyle 1963 yılında İzmir’in tek karayolu yolcu taşıma şirketi olan Hakiki Koç firmasını kurdu.

Türkiye’nin gelişmesiyle beraber büyüyen otobüsle yolcu taşımacılığının sorunlarını çözebilmek ve otobüsçüleri bir çatı altında toplamak amacıyla 1968 yılında Ege Otobüsçüler Derneğini (EBOD) kurdu ve başkanlığına seçildi. Vefatına kadar başkanlığı devam etti. 1970 yılında evlendi. 1971 yılında büyük oğlu, 1973 yılında kızı ve 1978 yılında da küçük oğlu dünyaya geldiler.

Bir yandan ticaret hayatında başarılı olmak için yoğun bir şekilde çalışırken diğer yandan da kendisinden hiç eksik olmayan hemşehrilik merakı nedeniyle 1973 yılında İzmir’de Karadenizliler Derneğini kurdu. 30 yıla yakın bu derneğin başkanlığını yaptı. 1976 yılında Niyazoğlu Turizm A.Ş.’ni kurdu. Bu şirketi halen beynelminel seyahat acentesi, A belgeli turizm acentesi, THY yetkili acentesi ve IATA acenteliği faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ekonomik nedenlerle Ege Bölgesine göç etmiş olan hemşehrilerinin sorunlarına daha etkin bir şekilde çözüm bulmak amacıyla; Ege Bölgesi’nde yaşayan hemşehrileri ile birlikte Ege Karadeniz Vakfı’nı kurarak uzun yıllar bu vakfın başkanlığını da yürüttü.

İzmir Mersinli’deki otogarın ihtiyaca cevap veremez duruma düşmesi bu sektörde büyük sorunları ortaya çıkarmıştır. O nedenle 1996 yılında inşaatı başlayan ve 21 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlanan; Bornova – Işıkkent’te bulunan bugünkü İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş.’ni (İZOTAŞ) 1998 yılında hizmete açtı. Bugün İZOTAŞ ‘tan Türkiye’nin 81 iline otobüslerle modern şartlarla yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Bu terminal Türkiye’nin ve balkanların en büyük ve en modern otogarı olup TSE 2001 belgesine sahiptir.

2006 yılında Ege Bölgesin’de yaşayan 500.000 Karadenizli hemşerisinin kurmuş oldukları hemşeri derneklerini bir çatı altında toplamak amacıyla Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu’nu (EKAF) kurdu ve vefatına kadar başkanlığını yürüttü. Federasyonu 43 dernek üyesi bulunmakta; üye olmak isteyen birçok hemşeri derneklerinin üyelik talepleri incelenmekte ve koşullara uygun olan derneklerin üyelikleri yapılmaktadır. Gerek ülke insanı gerekse ülkesinin kalkınmasına biraz daha fazla katkı koyabilmenin heyecanı ve gayreti içinde oldu. Görev aldığı birçok sivil toplum kuruluşlunda da bu yöndeki çalışmaları içtenlikle katılarak destekledi.

Bu ülke ve ülke insanı için ne yapılsa azdır düşüncesini taşımaktaydı.